Het stadsrandbos

Lappersfort Zuurstofbos Oostende

 

In 1987 kocht Fabricom 18 ha van het Lappersfortbos  in Brugge. Drie jaar later werden de plannen bekend gemaakt om het bos te kappen en er een KMO-zone aan te leggen. Dankzij de eerste “bosbezetting” van ons land (van juli 2001 tot oktober 2002) werd het grootste deel van het bos (een kleine 14ha) van de kap gered. De Vlaamse Gemeenschap en de stad Brugge kochten in 2008 dit bosdeel aan. De actievoerders rond het Lappersfort en vele bosvrienden wilden ook nog het resterende bos (3,2ha) redden. Eigenaar Fabricom was ondertussen net als Electrabel en andere nutsbedrijven opgekocht door het Franse GDF Suez.  Suez had plannen om er kantoren, loodsen en parkings te laten bouwen.

Inzamelactie

Op initiatief van Andy Vermaut van “Friends of the Earth Vlaanderen” en gangmaker van het Brugse Groene Gordelfront, Luc Vanneste,  ontstond het idee om het laatste stuk (3,2 ha) bedreigd bos te kopen. GDF Suez leek bereid het bosdeel te verkopen voor… 1,6 miljoen euro. De actievoerders sloegen de handen in mekaar en zetten een grootse inzamelactie op het getouw. Voor 50 euro kon iedereen die dat wou, een vierkante meter van het bedreigde Lappersfortbos kopen.
Met de Vereniging Voor Bos in Vlaanderen was vooraf afgesproken dat als de actievoerders er niet in slaagden om het volledige bedrag van 1,6miljoen euro samen te brengen, het ingezamelde geld zou gebruikt worden om op andere plaatsen in Vlaanderen nieuw bos te creëren.
Eind 2009 bleek dat de droom van de Lapperforters geen werkelijkheid kon worden. Het noodzakelijke bedrag werd niet gehaald.

Brugge - Oostende

De voorbije jaren is er tussen de Oostendse schepen van leefmilieu Yves Miroir die de Brugse bosbezetters steeds heeft gesteund, een nauwe band ontstaan. Zo ontstond het idee om een nieuw deel van het stadsrandbos (realisatie vanaf najaar 2010) te noemen naar de historische bosbeschermers en -bezetters in Brugge: het Lappersfort Zuurstofbos Oostende. Deze nieuwe boszone is gelegen langs de Stuiverstraat en Klemskerkestraat in Oostende. Met financiële steun van de Lappersforters wordt daar de komende jaren het Lappersfort Zuurstofbos verder aangeplant.

http://www.poeziebos.be/